Arvika Folkets Park

Vi har lokalerna för Konferenser, Utställningar och Mässor, Festivaler, Dans och Fest. Vi är Folkets Kulturcentrum.

Föreningen Folkets Park u.p.a. Arvika

STYRELSE

efter årsstämman

30 juni 2022:


Ordförande:
Marika Jakobsson, tel. 070-5398425 

Kassör: Märit Carlzon Magnusson

Vice ordförande: Annica Karlsson

Ledamot: Nils Wessling

Ledamot: M Fransson

Ledamot: Bo Magnusson

Ledamot: A Jakobsson

Ersättare: L Wozniak

Ersättare: Vakant

Ersättare: Vakant

 


MEDLEMMAR/ANDELSÄGARE


Arvika Fotbollsklubb

Arvika Gymnastikförening (t o m 2022-12-31)

Arvika Idrottssällskap

Arvika Kommun

Arvika Ordningsvaktsförening

Arvika Socialdemokratiska Förening

Arvika Västra Socialdemokratiska Förening

Föreningen Folkparkens Vänner

Svenska Livsmedelsarbetareförbundet

Värmlands Socialdemokratiska Partidistrikt

Jösseväktarna

DHR Arvika-Eda

Inspirationsakademin

 

På förekommen anledning och med hänvisning till Lag om Ekonomisk förening samt GDPR vill vi förtydliga att:

*Vi har ingen rättighet eller skyldighet att lämna ut namn på medlemsorganisationernas valda ombud.

*Vi har ingen skyldighet att dokumentera föreningsstämmornas röstlängder på ett sätt som redovisar namnen på medlemmarnas valda ombud. 

*MEDLEMMAR har rätt att erhålla uppgifter som berör medlemmen själv och dess medlemsskap, ingen annan.

*IDEELL FÖRENING har ingen skyldighet enligt lag att registrera sig hos någon myndighet. En ideell förening och dess eventuella ombud, har INGEN SKYLDIGHET att lämna ut uppgifter om sig själva och har heller INGEN RÄTTIGHET att lämna ut uppgifter om andra medlemmar till utomstående personer.

*UTOMSTÅENDE personer som önskar erhålla uppgifter om föreningen hänvisar vi till Bolagsverket, där offentliga handlingar som berör Föreningen Folkets Park finns att hämta.

 

FÖRENINGENS ÄNDAMÅL

(Utdrag ur föreningens stadgar)

§ 2. Föreningens ändamål
Föreningen har till ändamål att förvalta och tillhandahålla allmänna samlingslokaler och i dessa erbjuda förhyrare möjlighet att bedriva förenings-, kultur-, bildnings- och nöjesverksamhet. Föreningen kan också i egen regi bedriva sådan verksamhet.
Föreningen och dess medlemmar skall värna om och verka för demokrati, jämställdhet och alla människors lika värde.
Föreningen skall vara ansluten till Riksorganisationen för Folkets Hus och Parker (FHP).Design By Pixelunion